ILR DAVASIYLA İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR

• Dava ile ilgili son durum nedir?

Davamızın açılmasına izin verilmesi için 14 Eylül 2018 günü mahkemeye başvurduk. 27 Ekim Salı günü Yüksek Mahkeme'de görülen izin duruşmasında Hakim Yip QC, ILR şartlarında meydana gelen değişikliklerin halihazırda Ankara Anlaşması vizesi bulunan Türk iş insanlarının meşru beklentilerini ihlal ettiğinin mahkemede savunulabilir olduğu gerekçesi ile davamızın açılmasına izin verdi. Davanın esasen görüleceği duruşma tarihi 7 Mart Perşembe olacak. Duruşma tek celse şeklinde gerçekleşiyor ve konu duruşmada ya da birkaç hafta sonra karara bağlanıyor.

• Dava bireysel olarak mı açıldı, toplu mu? Davayı kimler yürütüyor?

Dava 16 Mart sonrası değişikliklerden etkilenen Ankara Anlaşmalılar olarak kurmuş olduğumuz Alliance of Businesspeople şirketi tarafından açıldı. Şirket direktörleri grubumuz tarafından seçilerek başa gelmiştir ve bu işi gönüllü olarak yürütmektedirler. Davada birlikte çalışılan hukukçular Lamb Building’den barrister Emma Daykin ve Redstone Solicitors’dan avukat Yaşar Doğan’dır. Her ikisinin de Ankara Anlaşması alanında ve genel olarak göçmenlik hukukunda ciddi deneyimi bulunmaktadır. Yaşar Doğan gönüllü, Barrister ise indirimli ücretle çalışmaktadır.

• Dava kimleri kapsayacak?

Dava 16 Mart öncesi 1 yıllık ya da 3 yıllık vizesini almış herkesi kapsayacaktır. Ek olarak 1 yıllık vizeye başvurmuş kişilerin de bu kapsama alınması yönünde çalışacağız. Ancak bu bağış kampanyasına Ankara Anlaşmalı olsun olmasın herkesin desteğini bekliyoruz. Çünkü desteğiniz Home Office’e bu tür haksız uygulamaları kabullenmediğimizi, göçmenlere bu şekilde davranamayacaklarını göstermiş olacak.

• Davamız güçlü müdür?

Haklı olduğumuza ve davayı kazanma olasılığımızın yüksek olduğuna inanıyoruz. Daha önce bize yapılanların aynısı Highly Skilled Migrants Programme (HSMP) adlı kalifiye göçmen vize tipinde olanlara yapılmış, ILR süresi 4 yıldan 5 yıla çıkarılmıştır. Onlar dava açarak 4 yılda ILR alma haklarını geri almıştır. Arkamızda böyle birebir ve kazanılmış bir emsal dava var.

• Brexit sonrası ne gibi değişiklikler olabilir? Neden 5 yıl ile yetinmeyelim?

4 yılda ücretsiz ILR almaya yönelik meşru beklentimizi garantiye almanın tek yolunun bu dava olduğuna inanıyoruz. 5 yıl kuralından memnun olanlar olabilir ancak seneye yeni bir 16 Mart vakası yaşanmayacağının garantisi yoktur, Brexit sonrası her türlü şey olabilir. Şu anda hakkımızı aramazsak Home Office haksızlıklara ses çıkarmayan bir topluluk olduğumuzu düşünecek ve ileride başımıza gelebilecek değişikliklere itiraz etmemiz imkansız olacaktır. Brexit sonrası Home Office’in Ankara Anlaşması’na uyma zorunluluğu kalmayacağından ve göçmen sayısını düşürme politikası izlediklerinden Brexit gerçekleştikten sonra yeni değişiklikler yapılmasının önünde bir engel olmayacaktır. Bu dava ile 4 yılda ILR hakkımızı geri alırsak bu hak Brexit’den etkilenmeyecektir.

• Hedefe ulaşamazsak yine de davayı açamaz mıyız?

Bu davaya herkesin destek olması, "Nasıl olsa başkaları bağış yapar" deyip kenara çekilinmemesi çok önemlidir. £100.000 hedefimizin çoğunluğunu toplamadan dava başlatmamız mümkün değildir, böyle bir şey gönüllü olarak şirket direktörlüğü yapanların sorumluluk altında kalması demek olur.

• Dava sürerken 5 yılını doldurup ücret ödeyerek ILR alanlar ne gibi avantajlar elde edebilir?

6 Temmuz’da yürürlüğe giren kurallarla birlikte eşler ve çocuklar da dahil olmak üzere kişi başı £2.389 ILR başvuru ücreti ödenecektir. Bu da iki çocuklu bir ailenin neredeyse £10.000 ödemesi demektir. Davayı kazanırsak bu başvuru ücretlerini iade almamız söz konusu olabilir. Daha önce benzer şekilde dava açan HSMP grubu başvuru ücretlerini iade almış ve ILR aldıktan sonra ekstra bir yıl daha beklemek zorunda kalmadan vatandaşlık başvurusunda bulunabilmişler.

• Dava için toplanan miktar neleri kapsıyor?

Toplanan £100.000 barrister/QC masrafları, mahkeme masrafları ve kaybedilmesi halinde Home Office’in masraflarını kapsamaktadır. Davamızın çok güçlü olduğuna ve kazanacağımıza inanıyoruz ancak her ihtimale hazırlıklı olmak gerekiyor, o nedenle kimsenin maddi sorumluluk altında kalmaması için Home Office masrafları da toplanıyor.

• Davayı kazanırsak masraflarımızı karşı taraftan geri alabiliyor muyuz?

Kazanırsak masraflarımızın tamamını veya en azından bir kısmını alabiliyoruz. Genel kural “kaybeden taraf kazananın masraflarını öder” şeklinde. Ancak mahkemenin bu konularda takdir yetkisi var ve masrafların tamamını alma olasılığımız çok yüksek değil. Ama kazanmamız halinde masrafların büyük bir kısmını alabilmemiz gerekir. Böyle bir durumda harcanmayan ya da iade alınan para bağış yapanlara geri verilecektir.

• Toplanan miktarın tamamı harcanmazsa ne olacak?

Yukarıdaki iki noktaya istinaden toplanan paranın artması durumunda veya kazanıp masrafları geri alma durumunda elimizde kalan miktar bağış yapanlara iade edilecektir.

• Toplanan para ne şekilde harcanacak?

Toplanan para şirketimizin banka hesabında duracak ve aşama aşama gerektikçe harcanacaktır (ihtarname ücreti, mahkeme ücreti, duruşma ücreti gibi). Avukatlara toptan olarak tüm rakamın gönderilmesi gibi bir durum olmayacaktır.

• Bağış yapanlar dava süreci ve harcamalar hakkında bilgilendirilecek mi?

Bağış yapanlara süreç boyunca gelişmelere ve yapılan harcamalara dair düzenli bilgi verilecektir.

GoFundMe CONTACT

Alliance of Turkish Businesspeople LTD is a registered limited by guarantee company in England and Wales. Company Number: 11368987